Avé Maria

Ave Maria, Ave Maria
en in veurspood, en gelök of in groët verdreet
Moderleef waat auk gebeurt verlaot ôs neet.

Minse kwame, minse ginge,
same baeje, same zinge
nao Genuë, nao de kepel van ôs Leef Vrouw
en zoë minnigein bleef Moder altiëd trouw;
baejt dao nôw nog aeve gaer.
Kranke luuj, gebraoke minse,
smaekgebaeje, hertewinse.
`t Klein kepelke is ein plaats van leef en leid
van verlange, haop en dankbaarheid
door alle jaore haer.

Eine man baejt deep verslage,
Maria help mich `t leid te drage.
En ein bruudje offert bliej zien broedsboeket
nao `t baele van `n iërlik dankgebed
geit `t weg de toekôms in.
Kleine kinder met wat blumkes
ingehalde fluusterstumkes
loupe smiespelend naevenein wies gans veuraan;
wae van eur stik nôw verdöld `t kerske aan
de kleinste krieg ziene zin.