Bah bah bah

Weej hebbe einen Beebie thoes
Det is t zûnke heej in hoës
En haet hae mei de bôks good vol
Roope weej allemaol

Bah, bah, bah, dich viëze möp
Zingk beej ôs de hiele klöp
Rûûk now ins waat ’t heej stink
Bah, wat heej en luchje hink
Bah bah bah ut is weer priës
Jussus miena des pas viës
De maks ut now toch echt te bônt
Maar de rûûks bes waal gezônd

Weej vinde ôzze Pap bes gaaf
Maar mei dan geit beej um waat aaf
Den rûp beej ôs de ganse kloët
Genne mins hilt det heej oët