Gezôndheid en gelök

Waat verwachste van ’t laeve,
Ein vraog veur idder mins.
Haopste det ’t dich zal gaeve
Al waaste dich maar wins,
En den kiekste nao diewaelde um dich haer
En de vruëgs dicg aaf: ”waat had ik nög gaer”
Maar ’t allergropets gelök, det vergitse vuelste dök,
Waorum, waorum’

Waorum biste öntevraeje
Beej al dae ’n euverdaod,
Want daoveur is toch gen raeje,
Dich hebs ’t toch neet kwaod.
Maar det kump umdetste ´n groet gelök vergits
En det kump umdeste neet de waerde wits
Aste in ’t laeve steis, gans gezönd van lief en geis
Daorum’