Kinderzaegen

Minder, minder, kinderzaegen
kump det door dae zore raegen
as det zoë maar doorgeit, huër waat ik dich smoës
dan wuurt ôs ganse lendje ein alde-menkeshoës