Oma en opa

Vuël Mamma en vuël Pappa, gaon gaer ens same stappe.
Auk Pap en Mam die doon det as ’t kan,
D’n babysit bestelle, ze hove maar te belle,
en raoj dan nôw maar ens wae kump d’r dan.

Refrein:
Oma en Opa, as geej s’aoves op ôs pas, zien weej ech in ôzze sas.
Oma en Opa, maar wat hebbe weej met ôch veul spas.
Gaot geej weer fijn vertelle dan is ’t weer zoe wiëd,
dan wuurd waat dach ge, waat aafgelache.
Geej môt maar gauw weer kômme al deurt den unnen tiëd,
dan môtte Mam en Pap weer op fesiet.

Dan gaon die ôs verwinne, det guëf um te beginne,
sjeklaat en neut en chips en miër van det.
Dan kriege weej sjezjuupkes, ein ganse tâöt vol snuupkes.
Dan hove weej um tiën oor pas nao bed.

Geej zult nôw waal snappe, det weej det neet verklappe.
Dan ginge Pap en Mam de letste kier.
Laot die maar hiël vuël kiere, gezellig fiës gaon viere.
Van Opa en Oma maag vuël miër.

Teks en meziek: Ben Verdellen & Frans Boermans
Zang: Ben Verdellen & De kinder