Zaktelefoon

Refrein
Ik bin kepot van miene zak…….
..(koër) miene zak
van miene zak telefoon………..
..(koër) zak telefoon
Det dink det kin ik neet mier misse
ik bel nog as ik staon te..la,la,lala,la,
Ik bin kepot van miene zak…….
..(koër) miene zak
van miene zak telefoon………..
..(koër) zak telefoon
Wie kôm ik dao oeïts van aaf ‘
Ik bin aan det dink verslaaf

Couplet
Euveral wao minse zien
bekruup mich `t verlange
Dao wil ik as `t efkes geit
d’n breië oët gaon hange
Dan pak ik mich d’n telefoon
`t leefs waal twintig kiër
en blief maar aan `t moële
auk al huur ik nemes mier

In de bus of in d’n trein
ik kin `t maar neet laote
Um taege zak d’n telefoon
hiel efkes te gaon praote
De minse kiëke mich dan aan
maar nemes dao dae wit
Det in mien telefoontje
gaar gen batterieke zit